Thursday, March 29, 2007

one more test and then... I'm done

Okay... my philo orals has ended and I am happy. Anyway, the question was, 'Ano and koneksyon ng pamimilosopiya sa pagpapakatao?' So, being the lazy person that I have been this whole sem, I just said, 'Ang pamimilosopiya ay pagpapakatao,' which means that they are just the same. Wow, talagang PINAG-ISIPAN.

Great huh? My orals was 1145am and I studied at 10am just so I can make something up about it. Well, I was able to make something up and that's good. Anyway, I think the orals was good unlike last sem where I had to act like some stupid fool in front of my teacher just to have a 'gimik.' nyehehe.

Here's how the barahan conversation went.

Sir: Unang tanong ko sayo jay, sinasabi mo ba na lahat ng bagay ay pamimilosopiya?

Me: Yes sir, kasi lahat ng ginagawa natin ay pamimilosopiya

Sir: So kinamot ko ang likod ko namimilosopiya na ako?

Me: Yes sir, kasi dahil sa pagkamot mo, nalalaman mo na matatanggal mo ang kati sa pagkamot at nadadagdagan ang iyong pagkatao. (what the freak right?)

Sir: Pangalawang tanong, lahat rin ba ng bagay ay pagpapakatao?

Me: Yes sir, kasi lahat tayo ay may pananagutan agad kahit ayaw natin. At ang mga ginagawa natin ay i-jujudge na lang after.

Sir: Pano mo nasabi yan?

Me: Kasi hindi lahat ng pagpapakatao ay... tama?? (I wasn't sure if I was right or wrong)

Sir: Bakit naman?

Me: Sir, if may terrorist tapos gusto niya pumatay ka ng 3 sa 10 na hostages, kundi ay papatayin niya lahat. Ano ang gagawin mo? Kahit ano gawin mo e di may mapapatay ka.

The terrorist example I gave came from a conversation I had with Oli and Bym while we were in our 'let's not study' mode. So now, I still stick to my philosophy that we should not study for philo orals because we just need to experience things (during our 'let's not study' moments). Actually, joke lang. Mag-aral nga kayo... kailangan 'yan sa buhay.

Anyway, Microbio na lang. Lopez, kahit kumakanta lang ako sa class mo EVERYDAY (and sana 'di mo naririnig), I will show you how good I am in identifying bacteria... not really. Tae, inuman na sa friday. Beh!

No comments: