Monday, September 29, 2008

i need to say it

you know those people who pretend they're richer than they really are? well, there's a lot of them.

you know those people who are rich yet they have this idea that it sucks to be rich? well, there are people like that.

both are equally annoying. why? 'coz both of them are trying to hide their true identity so that people would not judge them.

i say it's okay to want to be something/someone... but never forget your roots.

'wag kang feeling mayaman or feeling mahirap kasi iniinsulto mo 'yong totoong mayaman at mahirap. hindi mo alam kung ano ang tunay na nararanasan ng mga taong nasa kabilang ibayo ng buhay. alam mo, sa kagustuhan mong maging kasapi ng kabilang panig, mismong ang mga taong kapanig mo ay naaasar sayo. sipain kita e.

2 comments:

ecner said...

mahilig ka manipa HAHAHA

thetenniskid said...

oo nga. hahaha.